ما به زودی می آیند!

بی سر و صدایی فوق العاده اختیار داشتن روح من کل مثل این صبح شیرین بهار است که لذت بردن از من را با تمام قلب من را گرفته است. من تنها هستم و احساس جذابیت وجود در این نقطه است که برای سعادت روح مانند معدن ساخته شده است.
لطفا برای دریافت به روز رسانی از ما اشتراک در خبرنامه.